Mời tham dự hội thảo: Giải pháp Công nghệ cho Doanh nghiệp Sản xuất và Công nghiệp phụ trợVới mục đích giúp các doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ tiếp cận với các xu hướng và giải pháp công nghệ mới trong việc thiết kế, quản lý sản xuất, ứng dụng phần mềm tích hợp nhằm gia tăng tốc độ sản xuất-gia công, nâng cao chất lượn, đa dạng hóa […]

Với mục đích giúp các doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ tiếp cận với các xu hướng và giải pháp công nghệ mới trong việc thiết kế, quản lý sản xuất, ứng dụng phần mềm tích hợp nhằm gia tăng tốc độ sản xuất-gia công, nâng cao chất lượn, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm đồng thời nâng cao kết nối đồng bộ và tính bảo mật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn PTC (Mỹ) – nhà cung cấp toàn cầu các nền tảng, giải pháp công nghệ tổ chức hội thảo:

 Solutions Day 2016

Giải pháp Công nghệ cho Doanh nghiệp Sản xuất và Công nghiệp phụ trợ

Thời gian: 13:30 – 17:00, ngày 17 tháng 8 năm 2016 (Thứ Tư)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, Hội trường Lầu 1

Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Đối tượng tham gia: Lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ phòng sản xuất, kỹ thuật, thiết kế, công nghệ thông tin, kinh doanh, tài chính của các doanh nghiệp sản xuất, cơ khí, khuôn mẫu, công nghiệp phụ trợ…

Công văn mời: Cong van moi hoi thao tai TP Ho Chi Minh 17_8

Chương trình hội thảo: Chuong trinh HT VCCI

Phiếu đăng ký tham dự: PDK 17-08-2016

Tin khác đã đăng