Mời tham dự Chương trình Hỗ trợ hoạt động xuất – nhập khẩu: “Cập nhật các quy định mới về thủ tục hải quan và xuất xứ hàng hóa”Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Năm 2018, Chính phủ đã ban hành và sửa đổi những chính sách, quy định về thủ tục hải quan và xuất xứ hàng hóa nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tận dụng lợi thế so sánh của Việt Nam. Nhằm giúp các doanh nghiệp cập […]

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Năm 2018, Chính phủ đã ban hành và sửa đổi những chính sách, quy định về thủ tục hải quan và xuất xứ hàng hóa nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tận dụng lợi thế so sánh của Việt Nam. Nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật các quy định mới này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Hiệp hội Thương mại Châu Á (ABTA), tổ chức Chương trình Hỗ trợ hoạt động xuất – nhập khẩu:                   “Cập nhật các quy định mới về thủ tục hải quan và xuất xứ hàng hóa”.

Thời gian: 8:00 – 17:00, ngày 24 – 25/10/2018
Địa điểm : Hội trường lầu 10, Trụ sở VCCI tại Tp. Hồ Chí Minh
Số171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu và tuân thủ đúng thủ tục hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu. Đồng thời, chương trình cũng giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư 15/2018/TT-BTC về phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
VCCI trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự chương trình. (Thông tin chi tiết về chương trình trong Phiếu đăng ký tham dự).
Rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý doanh nghiệp.

Giấy mời Công-văn-mời-doanh-nghiệp

Chương trình Nội-dung-chương-trình

Phiếu-đăng-ký

Tóm-tắt-sơ-yếu-lý-lịch-giảng-viên

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Chị Đoàn Thị Quyên
Viện Phát triển doanh nghiệp- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024.35772373. Fax: 024.35744031
DĐ: 0919937986. Email:quyendt@vcci.com.vn

Tin khác đã đăng