Mời tham dự chương trình tập huấn và khảo sát tại Pháp tháng 12/2018 Paris-PhápThực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai Đề án ‘‘Nghiên cứu chi phí kinh doanh đối với doanh nghiệp Việt Nam, so sánh với các doanh […]

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai Đề án ‘‘Nghiên cứu chi phí kinh doanh đối với doanh nghiệp Việt Nam, so sánh với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới’’. Ngoài nhiệm vụ khảo sát thống kê và so sánh về các loại chi phí kinh doanh liên quan đến việc tuân thủ kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, Đề án còn nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp cắt giảm các chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu trên, trong khuôn khổ hoạt động năm 2018 của Đề án, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Khảo sát và học tập kinh nghiệm về giảm chi phí kinh doanh tại Cộng hòa Pháp từ ngày 14/12/2018 đến ngày 23/12/2018. Chương trình kỳ vọng sẽ giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp cấp cao tại Pháp trong việc quản trị điều hành hoạt động của doanh nghiệp nhằm giảm chi phí trong kinh doanh.

VCCI trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham gia chương trình. Mọi thông tin chi tiết về Chương trình và Phiếu đăng ký xin gửi kèm công văn. Để Ban tổ chức có đủ thời gian chuẩn bị chu đáo cho chuyến khảo sát này đề nghị Quý đơn vị doanh nghiệp quan tâm tham gia vui lòng đăng ký trước ngày 25/11/2018.

Cong van moi HH, DN 2511 Chuong trinh lam viec chi tiet Phap12 2018 final 30.10

Phiếu đăng ký : Phieu_dang_ky_Pháp.doc

Tin khác đã đăng