THÔNG BÁO GIA HẠN TUYỂN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NỘI DUNG SEDEX VÀ BRCGS FOOD PHIÊN BẢN 9Chúng tôi tiếp tục gia hạn để tìm kiếm các ứng viên cho 02 vị trí giảng viên giảng dạy nội dung Sedex-Smeta và giảng viên giảng dạy nội dung BRCGS phiên bản 9 hạn nộp hồ sơ đến ngày 6/7/2023. Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp […]

Chúng tôi tiếp tục gia hạn để tìm kiếm các ứng viên cho 02 vị trí giảng viên giảng dạy nội dung Sedex-Smeta và giảng viên giảng dạy nội dung BRCGS phiên bản 9 hạn nộp hồ sơ đến ngày 6/7/2023.

Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

Đơn vị thực hiện: Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đơn vị tài trợ: Liên minh châu Âu-  European Union

Mục tiêu dự án: Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam

Thời gian thực hiện tư vấn: dự kiến từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023

Nhiệm vụ của tư vấn: Đào tạo cho các DNNVV trong ngành rau, quả, gia vị và nhà cung cấp của họ để áp dụng và đạt được chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn Sedex-Smeta và tiêu chuẩn BRCGS- phiên bản 9.

Yêu cầu hồ sơ: Thư ứng tuyển, Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, Kế hoạch triển khai, báo phí ( chi tiết vui lòng đọc TOR kèm theo)

Thời hạn nộp đề xuất: Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 6/7/2023 về địa chỉ: Ms. Lê Thị Hải Yến, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: yenlth@vcci.com.vn, ĐT: 0988180479

File đính kèm: TOR tuyển giảng viên dạy BRC final; TOR tuyển giảng viên SEDEX-SMETA- final

Tin khác đã đăng