THÔNG BÁO GIA HẠN TUYỂN TƯ VẤN CHỨNG CHỈ SEDEX-SMETA CHO DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NGÀNH HÀNG GIA VỊ, RAU QUẢ VIỆT NAM”Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”  tiếp tục gia hạn để tìm kiếm các ứng viên cho vị trí tư vấn chứng chỉ Sedex-Smeta hạn nộp hồ sơ đến ngày 25/4/2023. Tên dự án: Dự án “Tăng cường […]

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”  tiếp tục gia hạn để tìm kiếm các ứng viên cho vị trí tư vấn chứng chỉ Sedex-Smeta hạn nộp hồ sơ đến ngày 25/4/2023.

Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

Đơn vị thực hiện: Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đơn vị tài trợ: Liên minh châu Âu-  European Union

Mục tiêu dự án: Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam

Thời gian thực hiện tư vấn: dự kiến từ tháng 4/2023 đến tháng 11/2023

Nhiệm vụ của tư vấn: Đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho các DNNVV trong ngành rau, quả, gia vị và nhà cung cấp của họ để áp dụng và đạt được chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn Sedex-Smeta ( chi tiết vui lòng đọc TOR kèm theo)

 

Thời hạn nộp đề xuất: Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 25/4/2023 về địa chỉ: Ms. Lê Thị Hải Yến, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: yenlth@vcci.com.vn, ĐT: 0988180479

Điều khoản tham chiếu vui lòng download tại file đính kèm: TOR chứng nhận SEDEX-SMETA- final

Tin khác đã đăng