KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ IV NĂM 2021Năm 2021, năm đầu tiên của kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025 đã chứng kiến nền kinh tế Việt Nam và hoạt động của các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhằm tổng hợp đánh giá lại tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp, khả năng tiếp […]

Năm 2021, năm đầu tiên của kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025 đã chứng kiến nền kinh tế Việt Nam và hoạt động của các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhằm tổng hợp đánh giá lại tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp, khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ và môi trường kinh doanh trong năm 2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục tiến hành “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam Quý IV/2021”. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để VCCI kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng mời các Quý Doanh nghiệp dành thời trả lời khảo sát theo đường liên kết: Tại đây 

Trân trọng cám ơn!