Báo cáo Vbis năm 2010Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa ra sáng kiến xây dựng sàn thông tin trực tuyến “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam- VBIS”

I. Giới thiệu khảo sát
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa ra sáng kiến xây dựng sàn thông tin trực tuyến “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam- VBIS” : http://www.vbis.vn với mong muốn tập hợp một cách nhanh nhất các nhận định, kiến nghị về môi trường kinh doanh và chính sách kinh tế của các doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế mà đại diện là các doanh nhân tiêu biểu có tầm nhìn, có tri thức và có trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng. Với mục đích này, VBIS đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát trực tuyến trong thời gian qua và thu được những kết quả quan trọng để giúp các doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách có thêm một công cụ hữu ích, kịp thời trong giai đoạn hiện nay.
Để đánh giá những tác động của môi trường kinh doanh đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2010 và đưa ra những dự báo cho năm 2011, VBIS đã thực hiện cuộc khảo sát nhanh trong đầu quý I của năm 2011. Cuộc khảo sát này đã thu hút được 180 doanh nghiệp tham gia trả lời.
Trong số 180 DN tham gia trả lời khảo sát, xét theo quy mô lao động, số DN siêu nhỏ chiếm 10,1%, DN nhỏ chiếm 49,5%, DN vừa chiếm 6,1% và DN lớn chiếm 34,3%. Doanh nghiệp nhỏ nhất có 5 lao động, trong khi DN lớn nhất có 90 nghìn lao động, tính trung bình mỗi DN trong mẫu điều tra có 1584 lao động, đây là một tỷ lệ cao so với con số 41 lao động bình quân trong một doanh nghiệp Việt Nam năm 2009 (số liệu tính toán theo cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2010). Tỷ lệ 34,3% các DN tham gia vào cuộc khảo sát là DN lớn cho thấy một mặt là các DN này quan tâm nhiều hơn đến sự biến động của môi trường kinh doanh, mặt khác họ cũng mong muốn đóng góp những kiến kiến của mình cho các nhà hoạch định chính
sách.

Các bạn xem chi tiết tại file đính kèm: Bao-cao-VBiS-nam-2010

Tin khác đã đăng