BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ II/2020 VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN 2 DỊCH COVID-19 ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNGĐể có cơ sở xây dựng báo cáo cập nhật nhanh về “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước tác động của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam Quý II/2020 và tác […]

Để có cơ sở xây dựng báo cáo cập nhật nhanh về “sức khỏe” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước tác động của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức “Khảo sát sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam Quý II/2020 và tác động của giai đoạn 2 dịch Covid-19 đến doanh nghiệp và người lao động”. Mục đích của cuộc khảo sát không chỉ cập nhật tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp trong Quý II/2020, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Quý IV/2020 mà còn tập trung vào đánh giá về tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trước tác động của đại dịch Covid-19, từ đó đề xuất kiến nghị với Chính phủ các giải pháp thúc đẩy thực hiện các chính sách đã ban hành cũng như đề xuất các chính sách, giải pháp mới.

Cuộc khảo sát được triển khai từ ngày 18/08 đến 01/09 năm 2020, dù chỉ tiến hành khảo sát trong vòng 2 tuần theo hình thức trực tuyến, nhưng với sự tham gia tích cực của các hiệp hội doanh nghiệp, sự hưởng ứng của cộng động doanh nghiệp, VCCI đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp. Các phân tích trong báo cáo này đều dựa trên số liệu khảo sát thu thập được trong giai đoạn 18/08-01/09, kết quả chỉ mang tính đại diện cho mẫu khảo sát tại thời điểm khảo sát.

DownloadBao cao khao sat VBiS Quy II-2020 - final

Tin khác đã đăng