Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2022-2023Chuỗi Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam được Viện Phát triển doanh nghiệp – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện hàng năm, là một trong những tài liệu quan trọng, giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về tình hình phát […]

Chuỗi Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam được Viện Phát triển doanh nghiệp – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện hàng năm, là một trong những tài liệu quan trọng, giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về tình hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó xây dựng những hướng đi thích hợp phục vụ cho việc phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Ngoài việc đánh giá môi trường kinh doanh, đánh giá năng lực của doanh nghiệp, Báo cáo còn đi sâu phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp theo chủ đề lựa chọn của mỗi năm.

Năm 2022, là năm thứ mười bảy VCCI xây dựng Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề năm là Năng lực động của doanh nghiệp Việt Nam: Hiện trạng, vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Báo cáo đã đưa ra bức tranh về thực trạng phát triển và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2022, so sánh với giai đoạn 2011-2022, từ đó cho thấy những vấn đề cần cải thiện để nâng cao năng lực doanh nghiệp; đồng thời, Báo cáo cũng đánh giá tổng thể năng lực động cũng như xác định rõ ràng vị thế hiện tại của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trên cơ sở các đánh giá, phân tích, Báo cáo đã đưa ra các nhận định và khuyến nghị nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trong đó có việc nâng cao năng lực động của doanh nghiệp để thúc đẩy tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2022/2023 do Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì nghiên cứu, xây dựng trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, với sự trợ giúp của Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI trong việc xuất bản và công bố.

Do độ trễ của các số liệu thu thập và tính phức tạp của việc nghiên cứu về doanh nghiệp nên Báo cáo khó tránh khỏi có những thiếu sót, Viện Phát triển doanh nghiệp rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của bạn đọc.

Bia bao cao thuong nien 2023 final bctn

 

Link download:

Bia bao cao thuong nien 2023 final.pdf

Báo cáo thường niên 2023.pdf

Tin khác đã đăng