DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI          Lãnh đạo các doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định sự thay đổi đột phá và bền vững. Ngày Môi trường Thế giới năm nay với chủ đề “Reimagine, Recreate, Restore ” sẽ là thời điểm thích hợp để các doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm tới bảo vệ […]

          Lãnh đạo các doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định sự thay đổi đột phá và bền vững. Ngày Môi trường Thế giới năm nay với chủ đề “Reimagine, Recreate, Restore ” sẽ là thời điểm thích hợp để các doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm tới bảo vệ môi trường cùng lên tiếng ủng hộ phát triển bền vững, chung tay chống lại nạn buôn bán động, thực vật hoang dã bất hợp pháp, đặc biệt là các loại nguy cấp, quý, hiếm như hổ, tê giác, voi và tê tê.

Bà Sarah  Ferguson

Giám đốc Văn phòng tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam

Tin khác đã đăng