Mời tham dự Tọa đàm” Hiện đại hóa nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam”Thực hiện chương trình làm việc của Chính phủ, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang xây dựng “Báo cáo Phát triển Việt Nam 2035″, trong đó có một cấu phần quan trọng là Phát triển kinh tế khu vực tư nhân. Để báo […]

Thực hiện chương trình làm việc của Chính phủ, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang xây dựng “Báo cáo Phát triển Việt Nam 2035″, trong đó có một cấu phần quan trọng là Phát triển kinh tế khu vực tư nhân.
Để báo cáo phản ánh đúng tầm nhìn của cộng đồng doanh nghiệp,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm”

“Hiện đại hóa nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam”

Thời gian: 8h30 – 12h00 Thứ Hai, ngày 14/09/2015

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, tòa nhà VCCI

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kính mời Ông/bà tham dự tọa đàm. Đây là tọa đàm có tính chất tham vấn chuyên sâu và ý kiến cá nhân của Ông/bà có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ban tổ chức rất mong nhận được xác nhận tham dự của Quý Ông/bà

Xin trân trọng cảm ơn

Tin khác đã đăng