Mời tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN – ABA 2015Giải thưởng ABA là mô hình tiên phong trong khu vực, không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc của ASEAN, mà còn là kênh truyền thông hữu hiệu về Cộng đồng chung ASEAN (AEC). Hơn thế nữa, tham gia ABA 2015 sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá […]

Giải thưởng ABA là mô hình tiên phong trong khu vực, không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc của ASEAN, mà còn là kênh truyền thông hữu hiệu về Cộng đồng chung ASEAN (AEC). Hơn thế nữa, tham gia ABA 2015 sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình tại khu vực và trên trường quốc tế. Giải thưởng sẽ được Lãnh đạo ASEAN trao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) bên lề sự kiện Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới tại Malaysia.

Kính gửi:        Ban lãnh đạo Doanh nghiệp

 

Kể từ khi được thành lập vào năm 2003, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy mô hình hợp tác công tư và tư vấn hội nhập hướng tới hình thành Cộng đồng kinh tế chung ASEAN cuối năm nay, trong đó Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN (ABA) được tổ chức thường niên từ năm 2007 nhằm tôn vinh doanh nghiệp các nước ASEAN đã có đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển thịnh vượng chung của nền kinh tế ASEAN.

Giải thưởng ABA là mô hình tiên phong trong khu vực, không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc của ASEAN, mà còn là kênh truyền thông hữu hiệu về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Hơn thế nữa, tham gia ABA 2015 sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình tại khu vực và trên trường quốc tế. Giải thưởng sẽ được Lãnh đạo ASEAN trao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) bên lề sự kiện Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới tại Malaysia.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm 18 giải trong đó có 12 giải thưởng dành cho các doanh nghiệp nổi bật trong 12 lĩnh vực ưu tiên hội nhập của ASEAN, 4 giải thưởng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo tiêu chí: Phát triển – Việc làm – Sáng tạo – Trách nhiệm xã hội, ngoài ra còn có các giải thưởng dành cho doanh nhân trẻ và doanh nhân nữ ASEAN.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng ABA 2015. Xin vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại http://asean-bac.org/aba-registration/trước ngày 15/9/2015.

Liên hệ: Ban QHQT, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội; Fax: 04.35742020/30

– A. Đức, Tel: 04.35771380, DĐ: 091.323.8221, email:ducva@vcci.com.vn

– C. Mai,Tel: 04.35742022 ext 248, DĐ: 0969109350, email:maitt@vcci.com.vn

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Công văn gửi tới doanh nghiệp xin tải về Công văn mời doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2015

Tin khác đã đăng