TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID 19Kính gửi: Các Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp Để chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị quý doanh nghiệp/ hiệp hội doanh nghiệp phối hợp […]

Kính gửi: Các Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp

Để chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị quý doanh nghiệp/ hiệp hội doanh nghiệp phối hợp triển khai một số nội dung sau:

  • Tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực doanh nghiệp/ hiệp hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; các khó khăn,vướng mắc; đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp hội viên để VCCI tổng hợp phục vụ hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  • Nội dung các đề xuất, kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng, cấp bách và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid 19, trước mắt và lâu dài; nhất là các giải pháp khả thi hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, duy trì, khôi phục và phát triển sản xuất – kinh doanh trong và sau đại dịch trong điều kiện bình thường mới.

Báo cáo tổng hợp của quý hiệp hội đề nghị gửi về VCCI trước ngày 22/9/2021 qua email: bankehoachtonghop@vcci.com.vn; Fax: (024) 35742020/ (024) 35742030. Người liên hệ: Chị Mạc Như Quỳnh. Điện thoại: 0919258888

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý hiệp hội.

DownloadCV gửi DN & HHDN

Tin khác đã đăng