Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2011Báo cáo này sẽ giới thiệu khái quát môi trường kinh doanh trong nước và trên thế giới với những diễn biến ngày càng phức tạp từ cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và Hoa Kỳ. Bức tranh về năng lực doanh nghiệp Việt Nam cũng được minh họa thông qua các chỉ số về lao động và tài chính trong một số ngành được lựa chọn, cụ thể là ở những ngành mà thông qua đó việc liên kết kinh doanh - chủ đề năm của Báo cáo năm 2011 - được thể hiện rõ nét nhất.

Lời tựa

Sau những tín hiệu phục hồi kinh tế năm 2010, năm 2011 kinh tế Thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp nhiều thử thách. Trước những tác động xấu bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn ra ở châu Âu và Hoa Kỳ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam tuy thấp hơn năm 2010, nhưng vẫn đạt được mức khá cao 5,89%. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2011 lần đầu tiên đã vượt qua con số 200 tỷ USD, cho thấy sự hội nhập ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới.

Tiếp theo các báo cáo doanh nghiệp thường niên hàng năm được bắt đầu từ năm 2006, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục xây dựng “Báo cáo thường niên – Doanh nghiệp Việt Nam 2011”. Báo cáo này sẽ giới thiệu khái quát môi trường kinh doanh trong nước và trên thế giới với những diễn biến ngày càng phức tạp từ cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và Hoa Kỳ. Bức tranh về năng lực doanh nghiệp Việt Nam cũng được minh họa thông qua các chỉ số về lao động và tài chính trong một số ngành được lựa chọn, cụ thể là ở những ngành mà thông qua đó việc liên kết kinh doanh – chủ đề năm của Báo cáo năm 2011 – được thể hiện rõ nét nhất. Báo cáo cũng đưa ra một số kiến nghị chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và gợi ý đối với doanh nghiệp trong việc tăng cường năng lực cạnh tranh trong đó có khả năng liên kết kinh doanh.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chân thành cảm ơn sự trợ giúp quý báu của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI trong việc xuất bản Báo cáo này.

Do tính phức tạp của chủ đề cũng như sự biến động từng ngày của môi trường kinh doanh, Báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam rất mong nhận được ý kiến phản hồi và góp ý của độc giả để nâng cao chất lượng Báo cáo trong những năm tiếp theo.

Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo sáng suốt và quyết liệt của Chính phủ và đặc biệt trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 về “Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, trong thời gian tới các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện và động lực để tiếp tục phát triển.

Chúc cộng đồng doanh nghiệp vững bước vượt qua thử thách và thành công trên con đường chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

TS. VŨ TIẾN LỘC

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2011

Tải tài liệu

 

Tin khác đã đăng